SAMNANGER IL                                      

            FOTBALL                                

                                             5650 TYSSE       

 

Org.nr: 986 858 105

 

Treningsavgifter 2022

Treningsavgifter er fotballens desidert viktigste inntektskilde. Uten treningsavgifter ville det ikke ha vært mulig å opprettholde et godt fotballtilbud til barn og ungdommer i Samnanger. Inntektene går med til å dekke bl.a.

 

 • drakter, baller, mål, vester, kjegler, medisinsk utstyr etc.
 • dekning av dommerutgifter
 • seriepåmelding og forsikring av spillere
 • deltakelse i cuper

 

Treningsavgifter bestemmes normalt på gruppas årsmøte. Innsigelser mot nivået på avgiften må fremstilles i årsmøtet. Det sendes ut 1 faktura pr. spiller pr. sesong i løpet av mars/april via e-post.   Betalingstid er 15 dager fra fakturadato.

 

 

Treningsavgiftsatser for sesongen:  

 

Treningsavgifter 2022

600 kr

6 – 9 år

700 kr

10 – 12 år

800 kr

13 år - oppover

1000 kr

Dame, herre og senior

(per spiller)

 Innbetalte treningsavgifter refunderes ikke dersom spilleren slutter eller melder overgang til annen klubb i løpet av sesongen. 

 

Fritak og rabatter:

 

 • 3.barn får 50% rabatt – bare eldste barn som får rabatt
 • Barn av styremedlemmer i SIL Fotball får 50% reduksjon på treningsavgifter.
 • Barn av lagenes trenere og Junior hovedtrenere får 50% reduksjon på treningsavgifter. Gjelder for maks 2 trenere pr lag
 • Barn av lagenes lagledere får 50% reduksjon på treningsavgifter. Gjelder for 1 lagleder pr lag 
 • Rabattene kan ikke kombineres

 

Hva skjer hvis du ikke betaler treningsavgifter:

 

 • Spillere uten betalt treningsavgift er ikke forsikret
 • Spillere uten betalt treningsavgift er ikke spilleberettiget i kamper for laget sitt
 • Spillere uten betalt treningsavgift vil bli satt som inaktive i FIKS
 • Spillere uten betalt treningsavgift vil ikke kunne melde overgang til annen klubb før han/hun betaler utestående treningsavgift (er)

 

Problemer med å betale til riktig tid?


 Hvis du får problemer med å betale fakturaen innen forfall, er det viktig at du gir beskjed til kasserer/fotballstyret om dette. Vi er løsningsorienterte og vil forsøke å hjelpe til dersom fakturaen på treningsavgifter kommer på et ugunstig tidspunkt. Send oss derfor en mail, primært til gislanetotland@hotmail.com.
 Om vi ikke får annen tilbakemelding, forventer vi at fakturaen blir betalt på forfall. Ignorering er ingen unnskyldning!

 

 

NB! 

Vi er pålagt av NIF å sende ut faktura via Klubbadmin og vi mister derfor muligheten for søskenrabatt. Vi har derfor korrigert prisene. Sammenlignet med andre klubber ligg vi fortsatt under på treningsavgifter.

 

I tillegg til aktivitetskontingenten til fotballgruppa, må alle spillere betale en medlemsavgift til SIL Hovedlaget. Noen vil synes at det er merkelig/urettferdig at man må betale 2 fakturaer for å kunne spille fotball. 

 

Dette er imidlertid ikke noe SIL har funnet på, men noe som er nedfelt i Norges Idrettsforbunds lover; 

Alle utøvere av en idrettsgren må være medlem av et hovedlag for å kunne utøve en særidrett.

 

 

 

 

Mvh,

Styret i Samnanger Fotball


Sponsorer Fotball